Produktové PR je originálne, zaujme a presvedčí klienta o výhodách produktu či služby. Jeho zásah je multikanálový a jeho možnosti priam nekonečné.